In pyjama naar school - BEDNET

K1 - nationale pyjamadag

 

Wij steken leerlingen die afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of... een hart onder de riem.