Kiva: Samen veilig door het verkeer

De kleuters van juf Bo maakten samen een leerwandeling nabij de schoolomgeving. 

Dit met oog op een veilige verkeerssituatie.

We namen heel wat verkeersborden waar, alsook auto’s, fietsers, een zebrapad, de straat, het fietspad,...

Er werd ook aangetoond hoe men veilig kan oversteken over het zebrapad.